Các nhãn hiệu Bánh tráng, bánh đa, phồng tôm
Bánh tráng Safoco 16 cm gói 200g
Bánh tráng Safoco 16 cm gói 200g

1 gói 200 g

12.900đ

Bánh đa khô Viet San gói 300g
Bánh đa khô Viet San gói 300g

1 gói 300 g

10.500đ

Bánh đa mè đen dừa Hương Nam gói 454g
Bánh đa mè đen dừa Hương Nam gói 454g

1 gói 454 g

41.400đ

Bánh đa tôm mè đen Hương Nam gói 454g
Bánh đa tôm mè đen Hương Nam gói 454g

1 gói 454 g

38.300đ

Bánh tráng gỏi cuốn Duy Anh túi 400g
Bánh tráng gỏi cuốn Duy Anh túi 400g

1 gói 400 g

17.100đ

Bánh tráng ớt Hương Nam 22cm gói 340g
Bánh tráng ớt Hương Nam 22cm gói 340g

1 gói 340 g

23.400đ

Bánh tráng Bích Chi size 22cm gói 200g
Bánh tráng Bích Chi size 22cm gói 200g

1 gói 200 g

11.900đ

Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g

1 hộp 200 g

11.400đ

Bánh đa Hải Phòng
Bánh đa Hải Phòng

1 kg

69.000đ

Bánh phồng tôm sắc màu
Bánh phồng tôm sắc màu

1 kg

75.000đ

Bánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 500g
Bánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 500g

1 gói 500 g

30.400đ

Bánh tráng Safoco bịch 300g
Bánh tráng Safoco bịch 300g

1 bịch 300 g

18.300đ

Bánh tráng mỏng Hương Nam 16cm gói 170g
Bánh tráng mỏng Hương Nam 16cm gói 170g

1 gói 170 g

14.700đ

Bánh phồng tôm Âu - Á Foods hộp 180g
Bánh phồng tôm Âu - Á Foods hộp 180g

1 hộp 180 g

20.800đ

Bánh phồng chay Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng chay Bích Chi hộp 200g

1 hộp 200 g

9.800đ

Bánh tráng ớt Tây Ninh Việt San bịch 280g
Bánh tráng ớt Tây Ninh Việt San bịch 280g

1 bịch 280 g

22.900đ

Bánh đa cua Hương Nam gói 300g
Bánh đa cua Hương Nam gói 300g

1 gói 300 g

27.400đ

Bánh tráng chả giò Duy Anh 22cm gói 400g
Bánh tráng chả giò Duy Anh 22cm gói 400g

1 gói 400 g

17.100đ

Bánh tráng Hương Nam 22cm gói 200g
Bánh tráng Hương Nam 22cm gói 200g

1 gói 200 g

15.300đ

Bánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 300g
Bánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 300g

1 gói 300 g

19.700đ

Bánh tráng Duy Anh 22cm gói 400g
Bánh tráng Duy Anh 22cm gói 400g

1 gói 400 g

24.600đ

Bánh Tráng Gạo Phương Linh xấp 20 cá
Bánh Tráng Gạo Phương Linh xấp 20 cá

1 gói 20 cái

13.700đ

Bánh phồng tôm Poca Partyz bịch 30g
Bánh phồng tôm Poca Partyz bịch 30g

1 bịch 30 g

5.700đ