Các nhãn hiệu Bánh tráng, bánh đa, phồng tôm
Bánh tráng Safoco 16 cm gói 200g
Bánh tráng Safoco 16 cm gói 200g

Gói 200 g

12.900đ

Bánh đa khô Viet San gói 300g
Bánh đa khô Viet San gói 300g

Gói 300 g

10.500đ

Bánh đa tôm mè đen Hương Nam gói 454g
Bánh đa tôm mè đen Hương Nam gói 454g

Gói 454 g

38.300đ

Bánh tráng gỏi cuốn Duy Anh túi 400g
Bánh tráng gỏi cuốn Duy Anh túi 400g

Gói 400 g

17.100đ

Bánh tráng ớt Hương Nam 22cm gói 340g
Bánh tráng ớt Hương Nam 22cm gói 340g

Gói 340 g

23.400đ

Bánh tráng Bích Chi size 22cm gói 200g
Bánh tráng Bích Chi size 22cm gói 200g

Gói 200 g

11.900đ

Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g

Hộp 200 g

11.400đ

Bánh đa Hải Phòng
Bánh đa Hải Phòng

1 kg

69.000đ

Bánh phồng tôm sắc màu
Bánh phồng tôm sắc màu

1 kg

75.000đ

Bánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 500g
Bánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 500g

Gói 500 g

30.400đ

Bánh tráng Safoco bịch 300g
Bánh tráng Safoco bịch 300g

Bịch 300 g

18.300đ

Bánh tráng mỏng Hương Nam 16cm gói 170g
Bánh tráng mỏng Hương Nam 16cm gói 170g

Gói 170 g

14.700đ

Bánh phồng tôm Âu - Á Foods hộp 180g
Bánh phồng tôm Âu - Á Foods hộp 180g

Hộp 180 g

20.800đ

Bánh phồng chay Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng chay Bích Chi hộp 200g

Hộp 200 g

9.800đ

Bánh đa cua Hương Nam gói 300g
Bánh đa cua Hương Nam gói 300g

Gói 300 g

27.400đ

Bánh tráng chả giò Duy Anh 22cm gói 400g
Bánh tráng chả giò Duy Anh 22cm gói 400g

Gói 400 g

17.100đ

Bánh tráng Hương Nam 22cm gói 200g
Bánh tráng Hương Nam 22cm gói 200g

Gói 200 g

15.300đ

Bánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 300g
Bánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 300g

Gói 300 g

19.700đ

Bánh tráng Duy Anh 22cm gói 400g
Bánh tráng Duy Anh 22cm gói 400g

Gói 400 g

24.600đ

Bánh Tráng Gạo Phương Linh xấp 20 cá
Bánh Tráng Gạo Phương Linh xấp 20 cá

Gói 20 cái

13.700đ

Bánh phồng tôm Poca Partyz bịch 30g
Bánh phồng tôm Poca Partyz bịch 30g

Bịch 30 g

5.700đ