Bánh bao nhân chay Thọ Phát gói 400g
Bánh bao nhân chay Thọ Phát gói 400g

Gói 400 g

25.200đ

Bánh bao trắng Mỹ Hương 300g
Bánh bao trắng Mỹ Hương 300g

Gói 300 g

18.500đ

Bánh bao không nhân Thọ Phát gói 300g
Bánh bao không nhân Thọ Phát gói 300g

Gói 300 g

14.000đ

Bánh bao kẹp Mỹ Hương 380g
Bánh bao kẹp Mỹ Hương 380g

Hộp 380 g

27.900đ

Bánh bao xá xíu Kido Foods gói 400g
Bánh bao xá xíu Kido Foods gói 400g

Gói 400 g

47.700đ

Bánh bao xá xíu Bamboo gói 180g
Bánh bao xá xíu Bamboo gói 180g

Gói 180 g

24.800đ

Bánh bao kim sa Bamboo gói 240g
Bánh bao kim sa Bamboo gói 240g

Gói 240 g

42.000đ

Bánh bao trứng cút Mỹ Hương gói 450g
Bánh bao trứng cút Mỹ Hương gói 450g

Gói 450 g

29.800đ

Bánh Bao Nhân Cadé bịch 240g
Bánh Bao Nhân Cadé bịch 240g

Bịch 240 g

15.700đ

Bánh bao thịt heo Mỹ Hương bịch 500g
Bánh bao thịt heo Mỹ Hương bịch 500g

Bịch 500 g

27.400đ

Bánh bao Hoàng Kim gói 300g
Bánh bao Hoàng Kim gói 300gBánh bao Hoàng Kim gói 300g

Gói 300 g