Các nhãn hiệu Băng vệ sinh
Băng vệ sinh hàng ngày Whisper Wing Regular Flow gói 10 miếng
-24%
Băng vệ sinh hàng ngày Whisper Wing Regular Flow gói 10 miếng

1 gói 10 miếng

16.200đ 21.400đ

Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên gói 20 miếng
-20%
Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên gói 20 miếng

1 gói 20 miếng

10.900đ 13.700đ

Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng cánh 23 cm gói 8 miếng
-19%
Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng cánh 23 cm gói 8 miếng

1 gói 8 miếng

15.300đ 18.900đ

Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free siêu mỏng cánh gói 8 miếng
-11%
Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free siêu mỏng cánh gói 8 miếng

1 gói 8 miếng

15.500đ 17.400đ

Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free siêu dày có cánh gói 8 miếng
-11%
Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free siêu dày có cánh gói 8 miếng

1 gói 8 miếng

16.500đ 18.500đ

Băng vệ sinh Diana mama 12 miếng
Băng vệ sinh Diana mama 12 miếng

1 gói 12 miếng

29.700đ

Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng
Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng

1 gói 8 miếng

19.500đ

Băng vệ sinh Diana Sensi Night 29cm
Băng vệ sinh Diana Sensi Night 29cm

1 gói 4 miếng

14.200đ

Diana Sofy Soft Tampon hộp 9 cái
Diana Sofy Soft Tampon hộp 9 cái

1 hộp 9 cái

54.000đ

Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng
Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng

1 gói 5 miếng

19.900đ

Băng vệ sinh Kotex Style Ban Đêm Siêu mỏng 28cm
Băng vệ sinh Kotex Style Ban Đêm Siêu mỏng 28cm

1 gói 4 miếng

15.000đ

Băng vệ sinh Kotex Style Ban đêm Siêu mỏng 35cm
Băng vệ sinh Kotex Style Ban đêm Siêu mỏng 35cm

1 gói 3 miếng

16.500đ

Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng
Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng

1 gói 10 miếng

31.500đ

Băng vệ sinh Kotex Daily gói 40 miếng
Băng vệ sinh Kotex Daily gói 40 miếng

1 gói 40 miếng

26.300đ

Băng vệ sinh Diana Super Night 35cm gói 3 miếng
Băng vệ sinh Diana Super Night 35cm gói 3 miếng

1 gói 3 miếng

16.500đ

Băng vệ sinh Laurier siêu mỏng 25cm gói 16 miếng
Băng vệ sinh Laurier siêu mỏng 25cm gói 16 miếng

1 gói 16 miếng

72.000đ

Băng vệ sinh Diana Sensi Night 35cm gói 3 miếng
Băng vệ sinh Diana Sensi Night 35cm gói 3 miếng

1 gói 3 miếng

19.000đ

Băng vệ sinh Diana Daily kháng khuẩn 40 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily kháng khuẩn 40 miếng

1 gói 40 miếng

26.500đ

Băng vệ sinh Diana Daily Mini siêu mỏng 20 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily Mini siêu mỏng 20 miếng

1 gói 20 miếng

12.000đ

Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim 8 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim 8 miếng

1 gói 8 miếng

7.100đ

Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size M-L
Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size M-L

1 gói 2 miếng

33.000đ

Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size S-M
Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size S-M

1 gói 2 miếng

33.000đ

Băng vệ sinh Sofy Skin Comfort 23cm - gói 20 miếng
Băng vệ sinh Sofy Skin Comfort 23cm - gói 20 miếng

1 gói 20 miếng

89.000đ

Băng vệ sinh Auchan mỏng có hương hộp 30 miếng
Băng vệ sinh Auchan mỏng có hương hộp 30 miếng

1 hộp 30 miếng

26.000đ

Băng vệ sinh Auchan Ultra regular Wing gói 14 miếng
Băng vệ sinh Auchan Ultra regular Wing gói 14 miếng

1 gói 14 miếng

25.000đ

Băng vệ sinh ngày Auchan Maxi gói 20 miếng
Băng vệ sinh ngày Auchan Maxi gói 20 miếng

1 gói 20 miếng

19.000đ

Băng vệ sinh Tampon Appli Super Auchan gói 16 miếng
Băng vệ sinh Tampon Appli Super Auchan gói 16 miếng

1 gói 16 miếng

49.000đ