Bạch tuộc
Bạch tuộc

1 kg

157.000đ

Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g
Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g

Gói 500 g

50.700đ

Tôm thẻ
Tôm thẻ

1 kg

187.000đ

Vây cá hồi Hải Lộc gói 500g
Vây cá hồi Hải Lộc gói 500g

Gói 500 g

53.500đ

Ốc viên Việt Sin gói 500g
Ốc viên Việt Sin gói 500g

Gói 500 g

78.600đ

Thịt càng ghẹ APT gói 200g
Thịt càng ghẹ APT gói 200g

Gói 200 g

103.000đ

Mực một nắng Tân Hải Hòa khay 250g
Mực một nắng Tân Hải Hòa khay 250g

Khay 250 g

59.500đ

Còi ốc bươu
Còi ốc bươu

1 kg

62.500đ

Mực ống Indo
Mực ống Indo

1 kg

175.000đ

Chạo cá basa Agifish gói 500g
Chạo cá basa Agifish gói 500g

Gói 500 g

46.200đ

Nộm sứa Tĩnh Gia túi 350g
Nộm sứa Tĩnh Gia túi 350g

Túi 350 g

29.000đ

Bao tử cá Basa Agifish 200g
Bao tử cá Basa Agifish 200g

Bịch 200 g

25.500đ

Bao tử cá Basa
Bao tử cá Basa

1 kg

66.000đ

Ghẹ Farci SG Food gói 400g
Ghẹ Farci SG Food gói 400g

Gói 400 g

68.000đ

Mực lá một nắng Hồng Nam túi 500g
Mực lá một nắng Hồng Nam túi 500g

Túi 500 g

236.900đ

Sò điệp Nhật Vân khay 200g
Sò điệp Nhật Vân khay 200g

Khay 200 g

43.500đ

Cồi sò điệp Hải Lộc bịch 200g
Cồi sò điệp Hải Lộc bịch 200g

Bịch 200 g

67.900đ

Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g

Bịch 200 g

94.500đ

Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g

Bịch 200 g

76.600đ

Cua đồng giã Hương Quê Việt 150g
Cua đồng giã Hương Quê Việt 150g

Bịch 150 g

25.500đ

Sò lông Hải Nam khay 300g
Sò lông Hải Nam khay 300g

Khay 300 g

29.500đ

Nghêu lụa đông lạnh Phi Long khay 200g
Nghêu lụa đông lạnh Phi Long khay 200g

Khay 200 g

36.500đ

Tôm sú
Tôm súTôm sú

1 kg

 

Thịt hàu sữa gói 300g
Thịt hàu sữa gói 300gThịt hàu sữa gói 300g

Gói 300 g

 

Hến thịt
Hến thịtHến thịt

1 kg

 

Mực ống
Mực ốngMực ống

1 kg

 

Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kgNghêu sạch Lenger khay 1.2kg

Khay 1.2 kg

 

Cua biển thịt
Cua biển thịtCua biển thịt

1 kg

 

Tôm thẻ
Tôm thẻTôm thẻ

1 kg