Các nhãn hiệu Rau quả gia vị
Ớt hiểm đỏ
Ớt hiểm đỏ

1 kg

37.900đ

Sả cây
Sả cây

1 kg

19.500đ

Củ riềng
Củ riềng

1 kg

37.900đ

Ớt sừng đỏ
Ớt sừng đỏ

1 kg

70.000đ

Rau ôm/ Rau ngổ
Rau ôm/ Rau ngổ

1 kg

17.900đ

Củ nghệ
Củ nghệ

1 kg

36.000đ

Ngò gai
Ngò gai

1 kg

26.900đ

Thì là
Thì là

1 kg

32.900đ

Chanh không hạt
Chanh không hạt

1 kg

36.900đ

Tắc trái
Tắc trái

1 kg

29.900đ

Chuối chát
Chuối chát

1 kg

35.000đ

Ngò rí (rau mùi)
Ngò rí (rau mùi)

1 kg

59.000đ

Hành tây baby túi 300g
Hành tây baby túi 300g

Túi 300 g

15.900đ

Ớt sừng Ba Tri
Ớt sừng Ba TriỚt sừng Ba Tri

1 kg