Chanh không hạt
-44%
Chanh không hạt

1 kg

17.500đ

Ớt hiểm đỏ
Ớt hiểm đỏ

1 kg

37.900đ

Sả cây
Sả cây

1 kg

19.500đ

Củ riềng
Củ riềng

1 kg

37.900đ

Rau ôm/ Rau ngổ
Rau ôm/ Rau ngổ

1 kg

17.900đ

Củ nghệ
Củ nghệ

1 kg

30.900đ

Ngò gai
Ngò gai

1 kg

25.500đ

Thì là
Thì là

1 kg

45.000đ

Tắc trái
Tắc trái

1 kg

22.900đ

Chuối chát
Chuối chát

1 kg

35.000đ

Ngò rí (rau mùi)
Ngò rí (rau mùi)

1 kg

59.000đ

Ớt sừng đỏ
Ớt sừng đỏỚt sừng đỏ

1 kg

 

Ớt sừng Ba Tri
Ớt sừng Ba TriỚt sừng Ba Tri

1 kg