Các nhãn hiệu Trái cây tươi các loại
Vú sữa
Vú sữa

1 trái

18.000đ

CHI TIẾT
Bơ sáp
Bơ sáp

1 trái

31.770đ

CHI TIẾT
Chuối cau
Chuối cau

1 nải

32.000đ

CHI TIẾT
Sapoche
Sapoche

1 trái

8.602đ

CHI TIẾT
Thanh long
Thanh long

1 trái

22.740đ

CHI TIẾT
Cam Úc
Cam Úc

1 kg

57.500đ

CHI TIẾT