Bạch tuộc
Bạch tuộc

1 kg

173.000đ

Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g
Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g

1 gói 500 g

47.000đ

Lườn cá hồi Nauy Tân Hải Hà gói 500g
Lườn cá hồi Nauy Tân Hải Hà gói 500g

1 gói 500 g

54.000đ

Ốc viên Việt Sin gói 500g
Ốc viên Việt Sin gói 500g

1 gói 500 g

78.600đ

Đầu mực ống xếp khay Hải Nam khay 500g
Đầu mực ống xếp khay Hải Nam khay 500g

1 khay 500 g

68.000đ

Mực một nắng Tân Hải Hòa khay 250g
Mực một nắng Tân Hải Hòa khay 250g

1 khay 250 g

59.500đ

Nghêu sạch Lenger khay 0.6kg
Nghêu sạch Lenger khay 0.6kg

1 khay

26.000đ

Nộm sứa Tĩnh Gia túi 350g
-13%
Nộm sứa Tĩnh Gia túi 350g

1 túi 350 g

25.300đ 29.000đ

Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg

1 khay 1.2 kg

49.000đ

Bao tử cá Basa
-14%
Bao tử cá Basa

1 khay

16.403đ

Ghẹ Farci SG Food gói 400g
Ghẹ Farci SG Food gói 400g

1 gói 400 g

68.000đ

Sò điệp Nhật Vân khay 200g
Sò điệp Nhật Vân khay 200g

1 khay 200 g

43.500đ

Tôm thịt đông lạnh Đông Đô 8/12 bịch 450g
Tôm thịt đông lạnh Đông Đô 8/12 bịch 450g

1 bịch 450 g

238.000đ

Cồi sò điệp Hải Lộc bịch 200g
Cồi sò điệp Hải Lộc bịch 200g

1 bịch 200 g

67.900đ

Cua đồng giã Hương Quê Việt 150g
Cua đồng giã Hương Quê Việt 150g

1 bịch 150 g

25.500đ

Mực ống Hải Nam size 6-8 khay 300g
Mực ống Hải Nam size 6-8 khay 300g

1 khay 300 g

53.500đ

Thịt cua đồng Hương Quê Việt bịch 150g
Thịt cua đồng Hương Quê Việt bịch 150g

1 bịch 150 g

34.700đ

Sò điệp đông lạnh Nhật Vân bịch 450g
Sò điệp đông lạnh Nhật Vân bịch 450g

1 bịch 450 g

67.900đ

Tôm thẻ
Tôm thẻTôm thẻ

1 kg

 

Vây cá hồi Hải Lộc gói 500g
Vây cá hồi Hải Lộc gói 500g
Vây cá hồi Hải Lộc gói 500g

1 gói 500 g

 

Còi ốc bươu
Còi ốc bươuCòi ốc bươu

1 kg

 

Mực ống Indo
Mực ống IndoMực ống Indo

1 kg

 

Thịt hàu sữa gói 300g
Thịt hàu sữa gói 300gThịt hàu sữa gói 300g

1 gói 300 g

 

Hến thịt
Hến thịtHến thịt

1 kg

 

Mực ống
Mực ốngMực ống

1 kg

 

Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g

1 bịch 200 g

 

Cua biển thịt
Cua biển thịtCua biển thịt

1 Con