Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả
-25%
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

21.450đ 28.600đ

CHI TIẾT
Trứng gà lẻ
-25%
Trứng gà lẻ

1 quả

1.650đ 2.200đ

CHI TIẾT
Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả
-25%
Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

29.250đ 39.000đ

CHI TIẾT
Trứng gà Ba Huân vỉ 6 quả
-25%
Trứng gà Ba Huân vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

13.875đ 18.500đ

CHI TIẾT
Trứng vịt Ba Huân vỉ 6 quả
-25%
Trứng vịt Ba Huân vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

16.500đ 22.000đ

CHI TIẾT

Xem thêm