Sả cây
Sả cây

1 kg

20.000đ

Củ riềng
Củ riềng

1 kg

20.200đ

Rau ôm/ Rau ngổ
Rau ôm/ Rau ngổ

1 kg

37.800đ

Củ nghệ
Củ nghệ

1 kg

31.500đ

Chanh không hạt
Chanh không hạt

1 kg

38.000đ

Chuối chát
Chuối chát

1 kg

15.200đ

Ớt hiểm đỏ
Ớt hiểm đỏỚt hiểm đỏ

1 kg

 

Ớt sừng đỏ
Ớt sừng đỏỚt sừng đỏ

1 kg

 

Ngò gai
Ngò gaiNgò gai

1 kg

 

Ớt sừng Ba Tri
Ớt sừng Ba TriỚt sừng Ba Tri

1 kg

 

Thì là
Thì làThì là

1 kg

 

Tắc trái
Tắc tráiTắc trái

1 kg

 

Ngò rí (rau mùi)
Ngò rí (rau mùi)Ngò rí (rau mùi)

1 kg