Cá Saba tẩm sa tế Ichiban gói 500-650g
-37%
Cá Saba tẩm sa tế Ichiban gói 500-650g

1 gói

39.800đ36.300đ

Cá đù 1 nắng Hải Nam gói 300g
Cá đù 1 nắng Hải Nam gói 300g

Khay 300 g

49.500đ

Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g
Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g

Bịch 400 g

35.000đ

Cá hồi fillet Amigo hộp 200g
Cá hồi fillet Amigo hộp 200g

Hộp 200 g

107.200đ

Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g
Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g

Khay 200 g

64.000đ

Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g
Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g

Khay 200 g

24.600đ

Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g

Gói 500 g

73.500đ

Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g
Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g

Gói 500 g

63.800đ

Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g
Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g

Gói 500 g

77.200đ

Cá trứng Ichiban gói 200g
Cá trứng Ichiban gói 200g

Gói 200 g

25.500đ

Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g

Khay 500 g

43.500đ

Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g
Giá tốt
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g

Khay 200 g

19.900đ

Cá lăng sống
Cá lăng sống

1 kg

116.000đ

Cá trứng tấm gia vị SG Food khay 250g
Cá trứng tấm gia vị SG Food khay 250g

Khay 250 g

44.500đ

Cá Basa không đầu
Cá Basa không đầu
-9%
Cá Basa không đầu

1 kg

 

Cá kèo tươi
Cá kèo tươiCá kèo tươi

1 kg