Các nhãn hiệu Trái cây tươi các loại
Xoài keo
-25%
Xoài keo

1 kg

17.900đ

CHI TIẾT
Cam Ai Cập
-20%
Cam Ai Cập

1 kg

39.900đ

CHI TIẾT
Me Thái
Me Thái

1 kg

129.000đ

CHI TIẾT
Sapoche
Sapoche

1 kg

35.900đ

CHI TIẾT
Cam Úc
Cam Úc

1 kg

59.900đ

CHI TIẾT