Các nhãn hiệu Thịt gà
Cánh tỏi gà CN Uni
-13%
Cánh tỏi gà CN Uni

1 khay

27.738đ

Xương ức gà uni
-9%
Xương ức gà uni

1 kg

16.800đ

Fillet ức gà không da Koyu Unitek
-7%
Fillet ức gà không da Koyu Unitek

1 kg

62.800đ

Đùi vịt San Hà
Đùi vịt San Hà

1 khay

57.480đ

Chân gà rút xương
Chân gà rút xương

1 khay

33.250đ

Má đùi gà CN San Hà
Má đùi gà CN San Hà

1 khay

29.260đ

Ức gà CN San Hà
Ức gà CN San Hà

1 khay

19.350đ

Đùi tỏi gà San Hà
Đùi tỏi gà San Hà

1 khay

33.900đ

Xương gà San Hà
Xương gà San Hà

1 khay

9.000đ

Đùi góc tư gà CN Uni
Đùi góc tư gà CN Uni

1 khay

34.800đ

Ức gà CN UNI
Ức gà CN UNI

1 khay

24.900đ

Cánh gà Unitek
Cánh gà Unitek

1 khay

40.650đ

Đùi gà góc tư San Hà
Đùi gà góc tư San Hà

1 khay

28.350đ

Gà ta thảo mộc SH
Gà ta thảo mộc SH

1 khay

203.200đ

Fillet gà không da SH
Fillet gà không da SH

1 kg

63.500đ

Cánh gà San Hà
Cánh gà San Hà

1 khay

38.450đ

Gà Toriten 99 poultry gói 300g
Gà Toriten 99 poultry gói 300g

1 gói 300 g

46.000đ

Gà Karaage 99 Poultry gói 300g
Gà Karaage 99 Poultry gói 300g

1 gói 300 g

46.000đ

Chân gà uni
Chân gà uniChân gà uni

1 khay