Các nhãn hiệu Trái cây tươi các loại
Cam Ai Cập
-20%
Cam Ai Cập

1 kg

48.000đ

CHI TIẾT
Vú sữa
-16%
Vú sữa

1 kg

56.000đ

CHI TIẾT
Sapoche
Sapoche

1 kg

50.600đ

CHI TIẾT