Các nhãn hiệu Trái cây tươi các loại
Vú sữa
-6%
Vú sữa

1 trái

9.750đ

CHI TIẾT
Me Thái
Me Thái

1 kg

141.900đ

CHI TIẾT
Bơ sáp
Bơ sáp

1 trái

24.000đ

CHI TIẾT
Chuối cau
Chuối cau

1 nải

14.500đ

CHI TIẾT
Sapoche
Sapoche

1 trái

5.950đ

CHI TIẾT
Thanh long
Thanh long

1 trái

23.940đ

CHI TIẾT
Cam Úc
Cam Úc

1 kg

59.900đ

CHI TIẾT