Giá Trị Văn Hóa Cốt Lõi

Auchan

Auchan core value

 • 17

  Quốc gia

 • 1002

  Đại siêu thị

 • 2800

  Siêu thị

 • 345.396

  Nhân viên

Phúc lợi

Câu chuyện thành công

Tập đoàn Auchan có quy mô nhân viên lớn thứ 35 toàn cầu và là Nhà Phân phối Thực phẩm vị trí 11 thế giới.